Kamremsbyte


Varför kamremsbyte?

En kamrem är en viktig del av motorn som i regel sitter i dess framkant. Den ser till att koordinera motorns driftscykler genom att synkronisera olika axlar i motorn.
Ett exempel är att se till att kamaxeln öppnar upp ventilerna vid rätt tillfälle sett till hur vevaxeln är positionerad. Denna kamrem håller inte för evigt, utan den har en genomsnittlig livslängd innan den måste bytas ut. Det är biltillverkaren som har tagit fram en rekommendation och alla bilägare bör ha som utgångspunkt att följa vad de anger. Skulle kamremmen gå av under körning får motorn i värsta fall stora skador som blir kostsamma att reparera.

Om att byta kamrem

Hur komplicerat det är att byta kamrem kan skilja sig något åt beroende på bilmodell, men eftersom det krävs specialverktyg och rätt kompetens är åtgärden i princip alltid något som bör utföras av en bra bilverkstad. Det är en vanligt förekommande tjänst som kallas kamremsbyte.
En annan faktor är att kamremmen måste installeras med korrekt spänning, vilket även det kan skilja sig åt något mellan olika bilmodeller. De som arbetar professionellt med service av bilar har både verktygen och utrustningen för att ett kamremsbyte ska bli lyckat.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.


    Ange koden nedan: captcha