AC-service


Vad är en AC-service?

Dem flesta som rör sig i trafiken har nog sätt en skylt där företag erbjuder AC-service, allt från 399kr till 1595kr, men vart skall man egentligen lämna in bilen? Häng med så försöker vi reda ut det.

Vad innebär egentligen AC-service?

Det innebär i kort att man tömmer systemet på köldmedium, vacuumsuger och fyller på med samma köldmedium igen, men i praktiken är det mer advancerat. För att få arbeta med AC krävs personlig certifiering från incert samt företagscertifiering, vilket flera verkstäder inte har, speciellt dem som erbjuder AC-service för 399kr, saknar oftast korrekt certifiering för att kunna hålla låga priser.
Vid en service utförs:
-Okulär besiktning.
-Tömning, olja & köldmedium.
-Provtryckning (Vi utför alltid provtryckning vid service)

-Vakuumsugning i minst 40 minuter. (Detta för att ta bort fukt ur system)
-Påfyllning. (Med rätt mängd avsett för systemet)

-Kontroll av ventilhattar. (Med hjälp av läcksökare)
-Provkörning av systemet.
Om systemet är tomt måste servicen avbrytas, därefter så krävs en felsökning om varför systemet är tomt, det är förbjudet att utföra service på ett system som misstänks vara otätt.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.


    Ange koden nedan: captcha